ZUS
Zapraszamy do pobrania aktualizacji Programu PŁATNIK - wersji 9.01.001D PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 28 Lipiec 2014 14:40

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Druki Z-15 PDF Drukuj Email
Czwartek, 24 Lipiec 2014 00:00
Pytanie:  W związku z urodzeniem się dziecka pracownika i podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego - pracownik otrzymał dwa zwolnienia lekarskie - 2 dni opieka nad zdrowym dzieckiem powyżej 2 lata oraz 11 dni na żonę po wyjściu ze szpitala po porodzie. Czy do każdego zwolnienia należy dołączyć odrębny
Więcej…
 
Związkowcy i pracodawcy popierają ,,ozusowanie" umów śmieciowych PDF Drukuj Email
Piątek, 04 Lipiec 2014 00:01
Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego i Konfederacja Lewiatan wyrażają poparcie dla planowanych przez rząd zmian, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów cywilnoprawnych. Jednocześnie
Więcej…
 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego PDF Drukuj Email
Czwartek, 26 Czerwiec 2014 14:10

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Składki na Fundusz Pracy za osoby powyżej 50 roku życia PDF Drukuj Email
Czwartek, 05 Czerwiec 2014 12:40
Pytanie:  W czerwcu 2013 zawarłem umowę z Urzędem Pracy na refundację związaną z zatrudnieniem osoby bezrobotnej (była w bezrobociu powyżej 30 dni). Ktoś mnie poinformował, że nie musze za tą osobę odprowadzać składki na Fundusz Pracy. Osoba ma 29 lat. Teraz doczytałem, że nie należy się
Więcej…
 
Wspólnik spółki cywilnej - składki ZUS PDF Drukuj Email
Czwartek, 05 Czerwiec 2014 12:20
Pytanie:  Chcielibyśmy założyć spółkę cywilną. Będzie dwóch wspólników mających równe udziały. Jeden ze wspólników prowadzi już działalność gospodarczą, która nie będzie miała związku z zakładaną spółką. Z tytułu
Więcej…
 
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2014 r. PDF Drukuj Email
Środa, 28 Maj 2014 16:47

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i PDF Drukuj Email
Środa, 28 Maj 2014 16:40

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Uwaga! ZUS kontroluje wydatki z ZFŚS PDF Drukuj Email
Wtorek, 27 Maj 2014 14:20
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od pewnego czasu kontroluje sposób wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jeśli uzna, że od tego typu czynności powinny być obliczone składki, nalicza je a jednocześnie nakłada na przedsiębiorców dodatkowe bardzo wysokie kary.
Więcej…
 


Strona 1 z 48
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu l

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

Wycofanie przeterminowanych towarów z działalności bez skutków w VAT
Straty wynikające z wycofania przeterminowanych towarów spożywczych ze sprzedaży oraz ewentualnej ich utylizacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.  Czynność ta nie wywołuje również skutków w VAT. Powinny o tym pamiętać przede wszystkim sklepy, które latem często rozszerzają ofertę handlową o produkty sezonowe takie jak np. owoce i nie zawsze udaje się mi je
Więcej …