ZUS
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2014 r. PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Wrzesień 2014 16:20

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emery PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Wrzesień 2014 16:20

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Wrzesień 2014 16:20

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2014 r. PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Wrzesień 2014 16:00

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Zapraszamy do pobrania aktualizacji Programu PŁATNIK - wersji 9.01.001D PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 28 Lipiec 2014 14:40

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Druki Z-15 PDF Drukuj Email
Czwartek, 24 Lipiec 2014 00:00
Pytanie:  W związku z urodzeniem się dziecka pracownika i podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego - pracownik otrzymał dwa zwolnienia lekarskie - 2 dni opieka nad zdrowym dzieckiem powyżej 2 lata oraz 11 dni na żonę po wyjściu ze szpitala po porodzie. Czy do każdego zwolnienia należy dołączyć odrębny
Więcej…
 
Związkowcy i pracodawcy popierają ,,ozusowanie" umów śmieciowych PDF Drukuj Email
Piątek, 04 Lipiec 2014 00:01
Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego i Konfederacja Lewiatan wyrażają poparcie dla planowanych przez rząd zmian, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów cywilnoprawnych. Jednocześnie
Więcej…
 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego PDF Drukuj Email
Czwartek, 26 Czerwiec 2014 14:10

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Składki na Fundusz Pracy za osoby powyżej 50 roku życia PDF Drukuj Email
Czwartek, 05 Czerwiec 2014 12:40
Pytanie:  W czerwcu 2013 zawarłem umowę z Urzędem Pracy na refundację związaną z zatrudnieniem osoby bezrobotnej (była w bezrobociu powyżej 30 dni). Ktoś mnie poinformował, że nie musze za tą osobę odprowadzać składki na Fundusz Pracy. Osoba ma 29 lat. Teraz doczytałem, że nie należy się
Więcej…
 


Strona 1 z 48
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

Trybunał Konstytucyjny ponownie sprawdzi daninę od ukrytych dochodów
75-procentowym podatkiem od nieujawnionych przychodów znowu zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Tym razem Trybunał  sprawdzi, czy aktualnie obowiązujące przepisy są zgodne z konstytucją.

Więcej: Ordynacja i KKS - Portal Finansowo-Księgowy