ZUS
Pracująca matka ma obowiązek zgłosić syna do ubezpieczenia zdrowotnego PDF Drukuj Email
Wtorek, 14 Kwiecień 2015 00:00
Pytanie:  Czy matka może zgłosić na swoje ubezpieczenie ZUS syna, który studiuje zaocznie i nie ukończył 25 lat, ale jest zatrudniony na podstawie umowy o dzieło (nie podlega ubezpieczeniom)? Proszę o wyjaśnienie również co musi zrobić syn, aby mógł korzystać z bezpłatnej opieki medycznej przy umowie o
Więcej…
 
ZUS odroczy termin płatności lub rozłoży na raty spłatę zaległych składek - również w części ubezpieczonego PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 13 Kwiecień 2015 16:37
Sejm uchwalił już nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zasad korzystania przez przedsiębiorców z ulg w spłacaniu składek ubezpieczeniowych. Zmiana ma ułatwić dłużnikom regulowanie zaległych składek lub odroczenie terminu płatności tych składek, których termin ustawowy
Więcej…
 
Wynagrodzenie członków rad nadzorczych za udział w posiedzeniu jest objęte ubezpieczeniami PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 13 Kwiecień 2015 00:00
Pytanie:  Rada nadzorcza naszej spółdzielni otrzymuje wynagrodzenie za posiedzenie w wysokości 5 diet tj. 150 złotych. Czy od tego wynagrodzenia od nowego roku trzeba odprowadzić składki ZUS?

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Pomyłka w wypłacie zaniżonego wynagrodzenia wymaga korekty dokumentów ZUS PDF Drukuj Email
Czwartek, 09 Kwiecień 2015 12:00
Pytanie:  Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 25 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. Pomyłkowo zostało wypłacone wynagrodzenie za czas choroby od 25 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. o jeden dzień więcej niż powinno być, a tym samym zostało zaniżone wynagrodzenie za okres pracy pracownika. Jak skorygować listę
Więcej…
 
Zmiana stanowiska ZUS: Mali przedsiębiorcy nie opłacą składek na FP PDF Drukuj Email
Czwartek, 09 Kwiecień 2015 09:40
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wycofał się ze swojego komunikatu z 13 marca 2015 r. Oznacza to, że jednoosobowe firmy nie będą miały obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Prace szczególne tylko w określonych branżach PDF Drukuj Email
Wtorek, 07 Kwiecień 2015 00:00
Prawo do wcześniejszej emerytury ma zasadniczo tylko ta osoba, która pracowała w określonej branży oraz przy określonych w odpowiednim wykazie pracach szczególnych.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
TK: Wniosek do ZUS musi być złożony przed dniem skorzystania z zasiłku PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 30 Marzec 2015 12:15
Wskazanie w rozporządzeniu w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa konieczności złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego do ZUS przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku nie
Więcej…
 
Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności PDF Drukuj Email
Wtorek, 24 Marzec 2015 10:30
Pytanie:  Mam pytanie odnośnie zatrudnienia pracownika na pełen etat na podstawie umowy czas określony. Pracownik dostarczył nam dokument przedstawiający zaświadczenie z ZUS o częściowej niezdolności do pracy bez orzeczenia grupy, które jest ważne do 31 marca 2015 r. Z jakim kodem zarejestrować pracownika?

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Przy dwóch spółkach i jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej - składka zdrowotna w podwójnej wysokości PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Marzec 2015 00:00
Pytanie:  Mam pytanie na temat oskładkowania wspólnika jednoosobowej spółki zoo i spółki komandytowej. Dnia 27 czerwca 2014 r. powstała spółka z o.o. W KRS widnieje jeden wspólnik, który ma 100% udziałów. Zarząd spółki składa się z jednej osoby i jest ona spoza spółki,
Więcej…
 


Strona 1 z 57
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i bat

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

Nie ma VAT przy wpłacie dotyczącej nieskonkretyzowanych usług
Otrzymanie należności na poczet przyszłych usług, których rodzaj nie jest w chwili otrzymania należności skonkretyzowany, nie rodzi obowiązku w VAT. Opodatkowanie wpłat dokonanych przed wykonaniem usługi może nastąpić jedynie w przypadku, gdy podatnik będzie w stanie określić dokonaną wpłatę na poczet konkretnej usługi. Tak uznał dyrektor izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji
Więcej …