ZUS
Zapraszamy do pobrania aktualizacji Programu PŁATNIK - wersji 9.01.001D PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 28 Lipiec 2014 14:40

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Druki Z-15 PDF Drukuj Email
Czwartek, 24 Lipiec 2014 00:00
Pytanie:  W związku z urodzeniem się dziecka pracownika i podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego - pracownik otrzymał dwa zwolnienia lekarskie - 2 dni opieka nad zdrowym dzieckiem powyżej 2 lata oraz 11 dni na żonę po wyjściu ze szpitala po porodzie. Czy do każdego zwolnienia należy dołączyć odrębny
Więcej…
 
Związkowcy i pracodawcy popierają ,,ozusowanie" umów śmieciowych PDF Drukuj Email
Piątek, 04 Lipiec 2014 00:01
Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego i Konfederacja Lewiatan wyrażają poparcie dla planowanych przez rząd zmian, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów cywilnoprawnych. Jednocześnie
Więcej…
 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego PDF Drukuj Email
Czwartek, 26 Czerwiec 2014 14:10

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Składki na Fundusz Pracy za osoby powyżej 50 roku życia PDF Drukuj Email
Czwartek, 05 Czerwiec 2014 12:40
Pytanie:  W czerwcu 2013 zawarłem umowę z Urzędem Pracy na refundację związaną z zatrudnieniem osoby bezrobotnej (była w bezrobociu powyżej 30 dni). Ktoś mnie poinformował, że nie musze za tą osobę odprowadzać składki na Fundusz Pracy. Osoba ma 29 lat. Teraz doczytałem, że nie należy się
Więcej…
 
Wspólnik spółki cywilnej - składki ZUS PDF Drukuj Email
Czwartek, 05 Czerwiec 2014 12:20
Pytanie:  Chcielibyśmy założyć spółkę cywilną. Będzie dwóch wspólników mających równe udziały. Jeden ze wspólników prowadzi już działalność gospodarczą, która nie będzie miała związku z zakładaną spółką. Z tytułu
Więcej…
 
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2014 r. PDF Drukuj Email
Środa, 28 Maj 2014 16:47

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i PDF Drukuj Email
Środa, 28 Maj 2014 16:40

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Uwaga! ZUS kontroluje wydatki z ZFŚS PDF Drukuj Email
Wtorek, 27 Maj 2014 14:20
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od pewnego czasu kontroluje sposób wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jeśli uzna, że od tego typu czynności powinny być obliczone składki, nalicza je a jednocześnie nakłada na przedsiębiorców dodatkowe bardzo wysokie kary.
Więcej…
 


Strona 1 z 48
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i bat

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

Wydatki eksploatacyjne samochodu w deklaracji VAT
Pytanie:  Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku wykorzystania samochodu, który przed 01.04.2014 spełniał warunki do pełnego odliczenia VAT zarówno przy zakupie jak i z kosztów eksploatacyjnych, a od 01.04 nie spełnia tych wymogów? Nie jest prowadzona dla niego ewidencja przebiegu ani nie został złożony VAT 26. Obecnie z kosztów eksploatacyjnych odliczane jest 50%.

Więcej: VAT - Portal Finansowo-Księgowy