ZUS
Komunikat z 16 lutego 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Luty 2015 12:59

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat z 16 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych or PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Luty 2015 12:59

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat z 16 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych or PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Luty 2015 12:59

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat z 16 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych or PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Luty 2015 12:59

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat z 16 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych or PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Luty 2015 12:59

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat z 16 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych or PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Luty 2015 12:59

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat z 16 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych or PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Luty 2015 12:59

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Rencistka współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej bez prawa do macierzyńskiego PDF Drukuj Email
Czwartek, 12 Luty 2015 00:00
Pytanie:  Chciałabym skonsultować z Państwem problem jaki dotyczy naszej klientki. Mąż zlikwidował spółkę cywilną i od 01.02.2015 r. prowadzi tylko działalność gospodarczą. Od tego dnia jego żona jest osobą współpracującą i jednocześnie pobiera rentę z tytułu
Więcej…
 
Udokumentowanie prawa do renty PDF Drukuj Email
Czwartek, 12 Luty 2015 00:00
Pytanie:  Jakie dokumenty musi złożyć do ZUS pracownik ubiegający się o przyznanie renty? Kolejne pytanie czy wspólnik spółki jawnej będący na rencie może być współwłaścicielem spółki jawnej? Jak w takiej sytuacji będzie ze składkami do ZUS?

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 


Strona 1 z 54
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

Zakup nowych technologii opłacalny podatkowo
Podatnicy podatku dochodowego mogą odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu) wydatki poniesione na nabycie nowych technologii. Jak skorzystać z ulgi? Sprawdź w tekście.

Więcej: CIT - Portal Finansowo-Księgowy