ZUS
Odszkodowanie za zakaz konkurencji dla byłego zleceniobiorcy podlega oskładkowaniu PDF Drukuj Email
Wtorek, 21 Lipiec 2015 12:06
Od odszkodowania wypłacanemu byłemu zleceniobiorcy z tytułu zakazu konkurencji należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Nie ma znaczenia fakt, że były zleceniobiorca otworzył własną firmę i z tego tytułu opłaca składki na ZUS. Taka konkluzja płynie z najnowszego stanowiska ZUS wydanego 10 lipca
Więcej…
 
Samo zapłacenie maksymalnej składki nie daje prawa do maksymalnego zasiłku macierzyńskiego PDF Drukuj Email
Piątek, 17 Lipiec 2015 11:31
Nie każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która opłaciła składkę chorobową w maksymalnej wysokości przysługuje wysoki zasiłek macierzyński i rodzicielski. Z czego to wynika? Jakie muszą być spełnione warunki, aby go otrzymać? Dowiedz się więcej na ten temat.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Niezgodna z prawem decyzja nadal jest ważna i nie ma wpływu na emeryturę PDF Drukuj Email
Piątek, 17 Lipiec 2015 10:50
Decyzja personalna o wydaleniu dyscyplinarnym ze służby, która nie została unieważniona, pozostaje nadal w obrocie prawnym, nawet jeżeli stwierdzono jej niezgodność z prawem. W takim wypadku były funkcjonariusz może tylko wnioskować o wypłatę odszkodowania, natomiast nie ma to wpływu na wysokość jego emerytury.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Jest szansa na emeryturę po 40 latach pracy PDF Drukuj Email
Czwartek, 16 Lipiec 2015 11:40
Sejm podjął prace nad nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany mają polegać na możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę tzn. po wypracowaniu określonego stażu, bez względu na wiek.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Podstawa składek na ZUS za zaległe wynagrodzenie z 2014 r. powinna być także z 2014 r. PDF Drukuj Email
Czwartek, 16 Lipiec 2015 00:00
Pytanie:  W naszej firmie pracownicy są zatrudnieni na kontraktach w Niemczech na zasadzie oddelegowania (A1). Za pracowników odprowadzane są składki do ZUS w Polsce, podatek dochodowy w Niemczech. W 2014 roku część pracowników nie otrzymała wynagrodzenia w całości, wypłacono zaliczki od których odprowadzono składki
Więcej…
 
Osoba, która pobiera świadczenie przedemerytalne może dobrowolnie opłacać składkę emerytalną i rentową PDF Drukuj Email
Piątek, 10 Lipiec 2015 00:01
Pytanie:  Osoba pobierająca z ZUS świadczenie przedemerytalne chciałaby dodatkowo, dobrowolnie z własnych oszczędności opłacać składki emerytalne i rentowe w celu podwyższenia okresów składkowych oraz wysokości późniejszej emerytury. Czy istnieje w ogóle taka możliwość w czasie pobierania ww.
Więcej…
 
Nowy sposób obliczania zasiłków chorobowych podpisany PDF Drukuj Email
Środa, 08 Lipiec 2015 13:30
Elektroniczna forma zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, nowy sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a także rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego. Takie m.in. zmiany wprowadza podpisana 7 lipca 2015 r. przez Prezydenta ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
Więcej…
 
Ustawa ,,złotówka za złotówkę" wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. PDF Drukuj Email
Środa, 08 Lipiec 2015 11:20
Znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych została już podpisana przez Prezydenta. Wprowadzone w noweli przepisy modyfikują reguły określające podstawy otrzymywania zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku: z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu
Więcej…
 
Pakiet medyczny z polisą za 1 zł - bez składek ZUS PDF Drukuj Email
Piątek, 03 Lipiec 2015 09:50
Składka na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie tzw. pakiet medyczny współfinansowana przez pracownika jest przychodem zwolnionym ze składek na ZUS, jeśli usługę przewiduje regulamin. Potwierdził to lubelski oddział ZUS w decyzji z 3 czerwca 2015 r. (WPI/200000/43/623/2015). Dowiedz się więcej na ten temat.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 


Strona 1 z 61
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu l

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

Darowizna towarów na rzecz organizacji użytku publicznego
Pytanie:  Czy darowizna towarów handlowych na rzecz fundacji - organizacji użytku publicznego, której celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w sektorze edukacji i terapii daje możliwość odliczenia jej od dochodu? Formalnie sprzęt zostanie przekazany na rzecz fundacji. W praktyce zostanie wysłany ze spółki na koszt fundacji do wskazanych przez nią szkół publicznych, przedszkoli i szpitali.

Więcej: CIT - Portal Finansowo-Księgowy