ZUS
Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności PDF Drukuj Email
Wtorek, 24 Marzec 2015 10:30
Pytanie:  Mam pytanie odnośnie zatrudnienia pracownika na pełen etat na podstawie umowy czas określony. Pracownik dostarczył nam dokument przedstawiający zaświadczenie z ZUS o częściowej niezdolności do pracy bez orzeczenia grupy, które jest ważne do 31 marca 2015 r. Z jakim kodem zarejestrować pracownika?

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Przy dwóch spółkach i jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej - składka zdrowotna w podwójnej wysokości PDF Drukuj Email
Piątek, 20 Marzec 2015 00:00
Pytanie:  Mam pytanie na temat oskładkowania wspólnika jednoosobowej spółki zoo i spółki komandytowej. Dnia 27 czerwca 2014 r. powstała spółka z o.o. W KRS widnieje jeden wspólnik, który ma 100% udziałów. Zarząd spółki składa się z jednej osoby i jest ona spoza spółki,
Więcej…
 
Za członka rady nadzorczej trzeba opłacić składkę na Fundusz Pracy PDF Drukuj Email
Wtorek, 17 Marzec 2015 10:40
Pytanie:  Czy mam obowiązek odprowadzenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń członka rady nadzorczej, który jest jednocześnie pracownikiem naszej spółki? Pracownik ze stosunku pracy otrzymuje wynagrodzenie w kwocie wyższej  od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei za udział w posiedzeniach rady członek raz na
Więcej…
 
Składki na KRUS bez zmian PDF Drukuj Email
Wtorek, 17 Marzec 2015 00:00
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które podlegają ubezpieczeniu rolniczemu w KRUS – w II kwartale zapłacą składkę miesięczną na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w wysokości 42 zł.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Wzrosną odszkodowania za wypadki przy pracy PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 16 Marzec 2015 10:20
Od 1 kwietnia 2015 r. będą wyższe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Kwotę 13.242 zł otrzyma pracownik wobec, którego orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
ZUS ZSWA należy zgłosić do 31 marca 2015 r. PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 16 Marzec 2015 09:20
Pracodawca zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze ma obowiązek składać do ZUS informację ZUS ZSWA. Termin złożenia tego formularza upływa 31 marca 2025 r.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
W czasie urlopu macierzyńskiego można pracować na zlecenie PDF Drukuj Email
Czwartek, 12 Marzec 2015 00:01
Pytanie:  Będąc na urlopie macierzyńskim mogę pracować na umowę zlecenie, albo na umowę o dzieło u własnego pracodawcy?

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Agencja pracy tymczasowej ma taki sam limit obrotów w Polsce PDF Drukuj Email
Środa, 11 Marzec 2015 00:01
Agencja pracy tymczasowej musi również wykazywać minimum 25% obrotów w Polsce, aby pracownicy przez nią zatrudniani i delegowani do krajów UE, mogli być ubezpieczeni w polskim ZUS.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Korzystne zmiany dla przyszłych emerytów PDF Drukuj Email
Środa, 11 Marzec 2015 00:00
Urlop wychowawczy, za który nie były opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostanie uznany za okres składkowy. Taką korzystną zmianę dla osób ubiegających się w przyszłości o emeryturę przewiduje uchwalona przez Sejm 5 marca 2015 r. nowela ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Więcej…
 


Strona 1 z 56
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

Na razie nie będzie zmian w odliczaniu VAT od samochodów
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie będą stosowali prewspółczynnika do aut, od których odliczyli 50% VAT. Zapewnia Ministerstwo Finansów.

Więcej: VAT - Portal Finansowo-Księgowy