ZUS
6 przykładów oskładkowania umów cywilnoprawnych od 2016 roku PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 21 Grudzień 2015 08:50
Od 1 stycznia 2016 r. o obowiązku ubezpieczeń będzie decydowała wysokość łącznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych osiągnięta w danym miesiącu. Wyznacznikiem będzie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od nowego roku wyniesie 1.850 zł. Póki zsumowana podstawa np. z kilku umów
Więcej…
 
Składki na ZUS od 2016 r. dla osoby prowadzącej firmę i zatrudnionej na umowę o pracę i umowę zlecenia PDF Drukuj Email
Piątek, 18 Grudzień 2015 00:00
Pytanie:  Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę i  umowę zlecenia. Do tej pory z działalności płacił tylko składkę zdrowotną. Jak zmienia się sytuacja po 1 stycznia 2016 r.? Czy nadal płaci z działalności tylko
Więcej…
 
Od 2016 r. zleceniobiorca nadal będzie podlegał obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu PDF Drukuj Email
Czwartek, 17 Grudzień 2015 10:20
Pytanie:  Zatrudniam pracownicę prowadzącą usługi księgowe na umowę zlecenie w wysokości 220 zł, gdzie odprowadzam tylko składkę zdrowotną i podatek dochodowy. Osoba ta jest zatrudniona w innym zakładzie pracy na umowę o pracę, gdzie jej zarobki wynoszą więcej niż najniższa płaca krajowa. Jakie
Więcej…
 
SN: Kwoty z tytułu finansowania kwater pracowniczych są oskładkowane PDF Drukuj Email
Środa, 16 Grudzień 2015 09:10
 Oskładkowaniu podlega przychód pracowniczy, a więc każde świadczenie otrzymane przez pracownika od pracodawcy ze stosunku pracy w pieniądzu lub naturze, chyba, że jest ono wyłączone z podstawy wymiaru składek przepisami szczególnymi. Świadczenie pracodawcy w postaci bezpłatnego zakwaterowania pracownika w miejscu pracy
Więcej…
 
Komunikat ZUS z 18 listopada 2015 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2015 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 14 Grudzień 2015 19:30
Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.1)) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2015 r. wynoszą odpowiednio:

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Informacja ZUS z 26 października 2015 r. o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 14 Grudzień 2015 19:30
Zgodnie z art. 55 ust 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) - lekarze zobowiązani są do zawiadamiania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała druki zaświadczeń lekarskich, o każdym przypadku
Więcej…
 
Komunikat ZUS z 18 listopada 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 14 Grudzień 2015 19:20
Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., z późn. zm.1)) ogłasza się, iż od dnia 1 grudnia 2015 r. kwota przychodu odpowiadająca:

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Obwieszczenie ZUS z 18 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2016 r. PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 14 Grudzień 2015 19:20
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat ZUS z 18 listopada 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszeniu renty socjalnej PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 14 Grudzień 2015 19:20
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 982 z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2015 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2 726,80 zł.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 


Strona 1 z 63
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionego bezrobotnego
Pytanie:  Czy za zatrudnioną bezrobotną, która nie ukończyła 30.roku życia należy odprowadzić składki na Fundusz Pracy? Czy można zastosować zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji gdy: została zawarta umowa z powiatowym
Więcej …
Opłacony podatek od nieruchomości może być jest kosztem podatkowym
Pytanie:  Spółka posiada budynki i budowle wyłączone z eksploatacji. Proszę o informację,  czy opłacony podatek od nieruchomości jest kosztem uzyskania przychodu.

Więcej: CIT - Portal Finansowo-Księgowy