ZUS
Czy ZUS ma podstawę prawną, aby żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów do wypłaty zasiłku opiekuńczego PDF Drukuj Email
Środa, 06 Maj 2015 12:10
Pytanie:  W marcu moje 10-letnie dziecko miało zabieg operacyjny, po którym wymagało opieki. Lekarz wystawił mi druk ZUS ZLA „na opiekę" na okres 14 dni. Ojciec dziecka (mój mąż), w tym czasie przebywał poza miejscem stałego zamieszkania – wyjechał do innej miejscowości, aby opiekować się chorą
Więcej…
 
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionego bezrobotnego PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 04 Maj 2015 11:20
Pytanie:  Czy za zatrudnioną bezrobotną, która nie ukończyła 30.roku życia należy odprowadzić składki na Fundusz Pracy? Czy można zastosować zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji gdy: została zawarta umowa z powiatowym
Więcej…
 
Jest już nowa wersja programu Płatnik PDF Drukuj Email
Czwartek, 30 Kwiecień 2015 00:00

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Czy można łączyć ubezpieczenia KRUS i ZUS do wyliczenia emerytury PDF Drukuj Email
Czwartek, 30 Kwiecień 2015 00:00
W praktyce zdarza się często, że osoby poza pracą rolniczą są zatrudnieni na umowę o pracę albo wykonują inną działalność objętą powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych. Czy podleganie ubezpieczeniu społecznemu, a następnie rolniczemu zagwarantuje im w przyszłości emeryturę? Kto
Więcej…
 
Nie ma szans na podwyższenie zasiłku pogrzebowego PDF Drukuj Email
Środa, 29 Kwiecień 2015 23:10
Wysokość zasiłku pogrzebowego pozostaje bez zmian od czterech lat. Nic na to nie wskazuje, że zasiłek ten zostanie podwyższony w najbliższym czasie. Z czego to wynika? Dowiedz się więcej.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Niższe składki dla przedsiębiorców PDF Drukuj Email
Piątek, 24 Kwiecień 2015 00:00
Osoby prowadzące działalność gospodarczą w maju za kwiecień zapłacą niższe składki na ZUS. Dowiedz się, z czego wynika ta zmiana.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Pracująca matka ma obowiązek zgłosić syna do ubezpieczenia zdrowotnego PDF Drukuj Email
Wtorek, 14 Kwiecień 2015 00:00
Pytanie:  Czy matka może zgłosić na swoje ubezpieczenie ZUS syna, który studiuje zaocznie i nie ukończył 25 lat, ale jest zatrudniony na podstawie umowy o dzieło (nie podlega ubezpieczeniom)? Proszę o wyjaśnienie również co musi zrobić syn, aby mógł korzystać z bezpłatnej opieki medycznej przy umowie o
Więcej…
 
ZUS odroczy termin płatności lub rozłoży na raty spłatę zaległych składek - również w części ubezpieczonego PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 13 Kwiecień 2015 16:37
Sejm uchwalił już nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zasad korzystania przez przedsiębiorców z ulg w spłacaniu składek ubezpieczeniowych. Zmiana ma ułatwić dłużnikom regulowanie zaległych składek lub odroczenie terminu płatności tych składek, których termin ustawowy
Więcej…
 
Wynagrodzenie członków rad nadzorczych za udział w posiedzeniu jest objęte ubezpieczeniami PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 13 Kwiecień 2015 00:00
Pytanie:  Rada nadzorcza naszej spółdzielni otrzymuje wynagrodzenie za posiedzenie w wysokości 5 diet tj. 150 złotych. Czy od tego wynagrodzenia od nowego roku trzeba odprowadzić składki ZUS?

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 


Strona 1 z 58
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

Dotacje z NFOŚiGW wykazane w zeznaniu CIT-8 i CIT-8/O
Pytanie:  Spółka nasza otrzymała dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie budowy środków trwałych. Bilansowo zaklasyfikowaliśmy tę dotację jako "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Rozliczenie tego przychodu nastąpi poprzez stopniowe zwiększanie przychodów operacyjnych o kwotę odpowiadającą odpisom amortyzacyjnym od tych składników majątkowych w części
Więcej …