ZUS
Można prowadzić działalność i pobierać zasiłek macierzyński PDF Drukuj Email
Czwartek, 20 Sierpień 2015 00:00
Pytanie:  Prowadzę działalność gospodarczą i jestem zatrudniona na umowę o pracę. W maju 2015 r. urodziłam dziecko. Pobieram zasiłek macierzyński i wnioskowałam o urlop rodzicielski. Czy bez konsekwencji można wrócić do świadczenia pracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i otrzymywać
Więcej…
 
Bezpłatne noclegi oddelegowanych pracowników - bez składek na ZUS PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 10 Sierpień 2015 00:01
Wartości noclegów udostępnionych nieodpłatnie pracownikom w okresie oddelegowania do pracy poza stałe miejsce jej wykonywania nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ZUS. Dlaczego? Bo nie stanowią przychodu z tytułu stosunku pracy. Taki wniosek wynika z lipcowego stanowiska ZUS. Przeczytaj więcej na ten temat.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Bardziej się opłaca zawrzeć z żoną umowę zlecenia niż zgłosić ją do ZUS jako osobę współpracującą PDF Drukuj Email
Środa, 05 Sierpień 2015 00:01
Pytanie:  Udzieliłem mojej żonie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS. Czy w tej sytuacji muszę ją zgłosić jako współwłaściciela firmy i opłacać składki ZUS? Nadmieniam, że żona odwozi do ZUS wszystkie dokumenty (deklaracje i raporty) od pracowników, wykonuje
Więcej…
 
Umowa o praktykę absolwencką oraz przedwstępna umowa o pracę nie stanowią tytułów do ubezpieczeń społecznych PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 03 Sierpień 2015 00:00
Przyjęcie absolwenta studiów na praktyki nie podlega zgłoszeniu w ZUS, podobnie jak zawarcie przedwstępnej umowy o pracę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Tak wynika ze stanowiska ZUS. Dowiedz się więcej na ten temat.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Przesłanie do ZUS dokumentów korygujących nie jest równoznaczne z koniecznością uregulowania zaległych składek PDF Drukuj Email
Wtorek, 28 Lipiec 2015 11:10
Płatnik składek, który otrzymał pismo z ZUS w sprawie skorygowania dokumentów za 2001–2002 rok osoby pracującej na umowę zlecenie, powinien poprawić dokumenty. Nie ma jednak obowiązku ich uregulowania, gdyż nieopłacone za ten okres składki uległy przedawnieniu.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Ubezpieczenie grupowe opłacane za pracownicę na rodzicielskim jest nieoskładkowane PDF Drukuj Email
Piątek, 24 Lipiec 2015 00:00
Składki na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane za pracownice przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich nie podlegają składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tak wynika z najnowszego stanowiska ZUS.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Odszkodowanie za zakaz konkurencji dla byłego zleceniobiorcy podlega oskładkowaniu PDF Drukuj Email
Wtorek, 21 Lipiec 2015 12:06
Od odszkodowania wypłacanemu byłemu zleceniobiorcy z tytułu zakazu konkurencji należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Nie ma znaczenia fakt, że były zleceniobiorca otworzył własną firmę i z tego tytułu opłaca składki na ZUS. Taka konkluzja płynie z najnowszego stanowiska ZUS wydanego 10 lipca
Więcej…
 
Samo zapłacenie maksymalnej składki nie daje prawa do maksymalnego zasiłku macierzyńskiego PDF Drukuj Email
Piątek, 17 Lipiec 2015 11:31
Nie każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która opłaciła składkę chorobową w maksymalnej wysokości przysługuje wysoki zasiłek macierzyński i rodzicielski. Z czego to wynika? Jakie muszą być spełnione warunki, aby go otrzymać? Dowiedz się więcej na ten temat.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Niezgodna z prawem decyzja nadal jest ważna i nie ma wpływu na emeryturę PDF Drukuj Email
Piątek, 17 Lipiec 2015 10:50
Decyzja personalna o wydaleniu dyscyplinarnym ze służby, która nie została unieważniona, pozostaje nadal w obrocie prawnym, nawet jeżeli stwierdzono jej niezgodność z prawem. W takim wypadku były funkcjonariusz może tylko wnioskować o wypłatę odszkodowania, natomiast nie ma to wpływu na wysokość jego emerytury.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 


Strona 1 z 61
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 5121) ) ogłasza się, co następuje:

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

Resort finansów potwierdza: sfinansowanie noclegu pracownikowi mobilnemu nie może być jego przychodem
Opłacenie przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego swoje obowiązki w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą firmy oraz miejscem zamieszkania pracownika) należy traktować jako wydatek ponoszony w interesie pracodawcy, a nie pracownika – przyznał wiceminister Jarosław Neneman w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej: PIT - Portal Finansowo-Księgowy