ZUS
Komunikat w sprawie aktualizacji certyfikatu PE-2-ZUS-EWD, służącego do elektronicznej wymiany danych z ZUS PDF Drukuj Email
Piątek, 31 Październik 2014 16:20
W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia certyfikatu ZUS "PE-2-ZUS-EWD" Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności jego aktualizacji w programie Płatnik lub innych programach służących do przesyłania dokumentów do ZUS.

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2014 r. PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Wrzesień 2014 16:20

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emery PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Wrzesień 2014 16:20

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Wrzesień 2014 16:20

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2014 r. PDF Drukuj Email
Wtorek, 09 Wrzesień 2014 16:00

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Zapraszamy do pobrania aktualizacji Programu PŁATNIK - wersji 9.01.001D PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 28 Lipiec 2014 14:40

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 
Druki Z-15 PDF Drukuj Email
Czwartek, 24 Lipiec 2014 00:00
Pytanie:  W związku z urodzeniem się dziecka pracownika i podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego - pracownik otrzymał dwa zwolnienia lekarskie - 2 dni opieka nad zdrowym dzieckiem powyżej 2 lata oraz 11 dni na żonę po wyjściu ze szpitala po porodzie. Czy do każdego zwolnienia należy dołączyć odrębny
Więcej…
 
Związkowcy i pracodawcy popierają ,,ozusowanie" umów śmieciowych PDF Drukuj Email
Piątek, 04 Lipiec 2014 00:01
Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Związek Rzemiosła Polskiego i Konfederacja Lewiatan wyrażają poparcie dla planowanych przez rząd zmian, które mają doprowadzić do objęcia obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne umów cywilnoprawnych. Jednocześnie
Więcej…
 
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego PDF Drukuj Email
Czwartek, 26 Czerwiec 2014 14:10

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

 


Strona 1 z 48
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2010-2013

Więcej: ZUS - Portal Finansowo-Księgowy

Mandat za uporczywe niewpłacanie zaliczek na podatek w ustawowym terminie
Pytanie:  Składając rozliczenie roczne za rok 2012, podatnik wskazał należne zaliczki, w kwotach miesięcznych oraz roczną. Niestety świadomie nie zapłacił ich w terminach odpowiednio do 20. dnia za miesiąc poprzedni. Przy rozliczeniu rocznym, zapłacił wszystkie zaliczki wraz z odsetkami. Wcześniejszy brak wpłat ze strony podatnika wynikał z braku środków (brak płynności finansowej spowodowany
Więcej …